Skip to main content

Quy Nguyên Trực Chỉ - Sư Bà Hải Triều Âm (zip & pdf)

Item Preview

audio
Quy Nguyên Trực Chỉ - Sư Bà Hải Triều Âm (zip & pdf)


Published 2012


Đây là loạt pháp thoại mang chủ đề QUY NGUYÊN TRỰC CHỈ do sư bà Hải Triều Âm, của Chùa Dược Sư tại Lâm Đồng Việt Nam, thuyết giảng.

Hạ tải trọn bộ pháp thoại này gồm có tất cả 69 phần mp3 được gói zip: Quy Nguyên Trực Chỉ (zipped mp3 files)

Hạ tải sách pdf về đọc: QUY NGUYÊN TRỰC CHỈ (PDF).

Nghe trên mạng: archive.org/details/SB.Hai.Trieu.Am.

Các trang nghe online, hạ tải mp3 và sách đọc (pdf, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu) của Sư Bà Hải Triều Âm Thuyết Giảng:
-Lăng Nghiêm Chánh Văn [Nghe Online Phần 1][Nghe Online Phần 2]
-Lăng Nghiêm Chính Mạch [Nghe Online]
-Lăng Nghiêm 94 [Nghe Online]
-Quy Nguyên Trực Chỉ [Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]
-Lăng Nghiêm Toát Yếu [Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]
-Sống Chết Bình An (Dựa Theo Tử Thư Tây Tạng) [Nghe Online]

Các thời pháp thoại khác của Sư Bà có cho thỉnh tải miễn phí trên mạng chùa: ChuaDuocSu.org

Chùa Dược Sư
Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Ðức Trọng,
Tỉnh Lâm Ðồng - Việt Nam
Điện thoại: 84 63 384 6393
hay 84 63 384 6368


comment
Reviews

Reviewer: Hue Tri - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - March 6, 2012
Subject: Vi Dieu
Phật pháp vi diệu!
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Audio
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 273
favorite 1
comment 0
Community Audio
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 514
favorite 1
comment 0
Community Audio
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 617
favorite 1
comment 0
Community Audio
audio
eye 2,423
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by HueTri@yahoo.com
texts
eye 670
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
by Sư Bà Hải Triều Âm
audio
eye 372
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
by huetri@yahoo.com
audio
eye 629
favorite 1
comment 0
Community Audio
by huetri@yahoo.com
audio
eye 1,365
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
audio
eye 9,993
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
audio
eye 46,698
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )